Detalle de Concepto: Tarifa para Matricula Inicial RNMA
Valor Total: $107,583

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   0 
 RECIBO DE PAGO   15.267 
 ESTAMPILLA PROCULTURA   305 
 SISTEMATIZACION   32.825 
 PRODUCTO LICENCIA DE TRANSITO   10.686 
 Tarifa Ministerio   32.600 
 Tarifa RUNT   15.900 
P?ginas: [1]