Detalle de Concepto: Tarifa para Matricula Inicial RNMA
Valor Total: $99,612

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   0 
 RECIBO DE PAGO   13.941 
 ESTAMPILLA PROCULTURA   339 
 SISTEMATIZACION   29.974 
 PRODUCTO LICENCIA DE TRANSITO   9.758 
 Tarifa Ministerio   29.700 
 Tarifa RUNT   15.900 
P?ginas: [1]