Detalle de Concepto: Tarifa para Expedicion Licencia Conduccion para moto
Valor Total: $140,781

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   38.168 
 RECIBO DE PAGO   15.267 
 SISTEMATIZACION   32.825 
 PRODUCTO LICENCIA DE CONDUCCION   14.121 
 Tarifa Ministerio   32.600 
 Tarifa RUNT   7.800 
P?ginas: [1]