Detalle de Concepto: Tarifa para Expedicion Licencia Conduccion para moto
Valor Total: $129,173

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   34.863 
 RECIBO DE PAGO   13.941 
 SISTEMATIZACION   29.974 
 PRODUCTO LICENCIA DE CONDUCCION   12.895 
 Tarifa Ministerio   29.700 
 Tarifa RUNT   7.800 
P?ginas: [1]