Detalle de Concepto: Tarifa para Transformacion para moto
Valor Total: $207,620

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   122.147 
 RECIBO DE PAGO   13.941 
 SISTEMATIZACION   29.974 
 PRODUCTO LICENCIA DE TRANSITO   9.758 
 Tarifa Ministerio   29.700 
 Tarifa RUNT   2.100 
P?ginas: [1]