Detalle de Concepto: Tarifa para Refrendacion Licencia Conduccion para vehÝculo
Valor Total: $95,566

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   6.956 
 RECIBO DE PAGO   13.941 
 SISTEMATIZACION   29.974 
 PRODUCTO LICENCIA DE CONDUCCION   12.895 
 Tarifa Ministerio   29.700 
 Tarifa RUNT   2.100 
P?ginas: [1]