Detalle de Concepto: Tarifa para Duplicado Licencia Transito para vehÝculo
Valor Total: $228,401

Concepto Asociado Valor 
 DERECHO   133.587 
 RECIBO DE PAGO   15.267 
 ESTAMPILLA PROCULTURA   1.336 
 SISTEMATIZACION   32.825 
 PRODUCTO LICENCIA DE TRANSITO   10.686 
 Tarifa Ministerio   32.600 
 Tarifa RUNT   2.100 
P?ginas: [1]